IkusguneJabetze eskolaLumagorriSailkatu gabea

Lumagorrik ekarpenak aurkeztu dizkio Udalaren aurrekontu-proiektuari, LGTBI politiken murrizketa saihesteko

Lumagorrik zenbait ekarpen egin ditu Udal Gobernuak 2021erako aurrekontu proiektuan proposatu dituen murrizketak saihesteko. Zehazki, sexu- eta genero-aniztasunerako agenda, Ikusgune-Gasteizko LGTBI+fobiaren aurkako Behatokia eta Jabekuntza feministarako Eskola biltzen ditu proposamenak.

LGTBI politiketara zuzenean bideratutako partidek aurrekontuaren ia % 70eko murrizketa izan dute EAJk eta Sozialistek aurkeztutako aurrekontu-proiektuan. Murrizketa horri Jabekuntza feministarako Eskolak jasaten duena gehitu behar zaio. Izan ere, nahiz eta berez sexu- eta genero-aniztasunari buruzko proiektua ez izan, gai hori transbertsalizatu egiten du modu eredugarrian ikuspegi intersekzionalarekin lan egiten duten EAEko
berdintasun-politiketarekiko. Aurkeztutako proposamenak 2021eko aurrekontu-proiektua 2020koarekin berdintzeko eta hobetzeko eskatzen du, honako partida hauetan:

  • Ahalduntze feministarako eskola: 130.000 €
  • Sexu- eta genero-aniztasunerako agenda: 60.000 €
  • LGTBI Behatokiaren hitzarmena: 75.000 €
  • LGTBI Behatokia: 20.000 €*
    * Behatokiaren jarduera garatzeko behin betiko lokala egokitzeko eta hornitzeko partida.

Gauzak horrela, Lumagorritik azpimarratu nahi dugu beharrezkoa dela Gasteizko Udaleko Berdintasun Zerbitzuari giza baliabide eta baliabide ekonomiko nahikoak ematea. Murrizketetatik babestu beharreko zerbitzua da, are gehiago osasun-, ekonomia- eta zaintza-krisi baten testuinguruan; beraz, gure ustez, zerbitzu horretara bideratutako partida ekonomiko guztiek, nolanahi ere, igoera bat izan beharko lukete, eta inoiz ez murrizketa bat.

Gorroto-delituen eta -diskurtsoen goranzko testuinguruan bizi gara, eta horrek zenbait erakunde eta entitate kezkatzen ditu. Errealitate hori gehien pairatzen duen kolektiboetako bat LGTBI+jendearena da, alde batera utzi gabe biztanleria migratzailea, ijitoak, adinekoak, desgaitasunak dituztenak edo egiturazko desberdintasuna sortzen duten beste iturri batzuek zeharkatzen dutena. COVID-19 pandemiaren ondorioz sortutako osasun-krisiaren egoerak are gehiago sakontzen du kolektibo ahulenen prekarietate-egoeran, hala nola LGTBI+ egoeran.

Oinarrizko Eskubideen Europako Agentziaren (FRA) inkestak, zeina joan den maiatzean argitaratu baitzen, agerian uzten du, besteak beste, azken inkesta egin zenetik (2012) ez dela ia aurrerapenik egon Europan. Inkestatutako pertsonen % 43k adierazi du bere sexu-orientazioagatik diskriminatuta sentitu dela.

R. Lucas Platero Méndezek eta Miguel Ángel López Sáezek egindako “Perder la propia identidad. la adolescencia LGTBQA+ frente a la pandemia por COVID-19 y las medidas del estado de alarma en España” ikerketaren arabera, elkarrizketatutako nerabeen % 62,4k diote beren sexu-orientazioa eta/edo nortasuna ezkutatu behar izan dutela etxean.

Arartekoaren 2020ko ekainaren 28ko adierazpen instituzionalak honako hau jasotzen du: “EAEko aginte publikoek pertsona guztien eta horiek osatzen diren taldeen berdintasun errealaren eta eraginkorraren aurka dauden oztopoak ezabatzen jarraitzeko betebeharra dute. Beharrezkoa da sakontzen jarraitzea eta ekintza positiboko eta gizarte-sentsibilizazioko neurriak artikulatzea – Euskal erakunde-sarea osatzen duten instantzia guztietatik –, elkarrekiko tolerantzia eta errespetua sustatzeko, eta kolektibo horren diskriminazioaren aurrean babes egokia eta eraginkorra bermatu eta eskaintzeko “. Eusko Legebiltzarraren 14/2012 Legeak hasitako bidearekin bat dator adierazitakoa.

2030 Agendan, 16.1 helburuan, indarkeria mota guztiak murriztu behar direla jasotzen da. Ildo horretan, Europako Batzordeak LGTBIQ pertsonen berdintasunerako bere lehen estrategia aurkeztu du 2020-2025erako. Estrategia horretan, LGTBIQ pertsonen aurkako gorroto-diskurtsoekiko kezka agertzeaz gain, COVID-19ren krisiak kolektibo horren egoera larriagotu besterik ez duela egin onartu du, eta LGTBIQ pertsonen diskriminazioari aurre egitea eta haien segurtasuna bermatzea bezalako ekintzak bere gain hartu ditu.